słownik polski - angielski

język polski - English

zdolność umiejętność

po angielsku:

1. ability


abiliti
ability to listen
ability to work
disability
przykład ze słówkiem

angielski sprawdzian dział 1 i 2