słownik polski - angielski

język polski - English

zaznaczać

po angielsku:

1. markpodstawowe czasowinki
Podsawowe czasowniki
How I met your mother 0
angielski zestaw 9
czasowniki ważne 13

2. tick
3. highlight


highlight corruption
if you highlight something, you talk or write about it in a way that draws special attention to it because you think it is an important part of what you are saying
przykład ze słówkiem
sports highlights
the highlight of the day