słownik polski - francuski

język polski - Français

zaniepokojony

po francusku:

1. anxieux
2. inqiète
3. inquietprzymiotniki osób 🇫🇷

4. angoisse(e)
5. soucieuxAnne la 2ieme dictee 21.11

6. préoccupé
7. anxiousMoja pierwsza lekcja

8. concerné
9. soucieuseEmotions- francuski 🇨🇵