słownik polski - francuski

język polski - Français

wstawać

po francusku:

1. se lever


Je me levé très tôt
Je me lève tôt
J´m leve à neuf heures.
À quelle heure est-ce que tu te lèves?

ALL - Ostatnia prosta
Ma journée ordinaire
ciało i zdrowie
Les verbes pronominaux - Czasowniki zwrotne
Francuski - czynności codzienne

wstawać w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

czytać
wracać
sprzątać
spać