słownik polski - angielski

język polski - English

tworzyć

po angielsku:

1. create


He worked hard, but he created a masterpiece.
bring (something) into existence

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
Angielski cz.I
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
1000 najpopularniejszych słówek
1000 słów EN-PL

2. form


form(kağıt)
formularz,
government
in the form of a circle
tworzyć

angielski II
Słówka: 20-26.11
Fast Track, 1-4
The restless Earth (niespokojna ziemia)
IV Techniukm Państwo i Społeczeństwo

3. build up


I turn red when I feel anger building up against my friend.
It took me ten years to BUILD UP me business
They are rapidly building up their business
kurmak, inşa etmek
narastać

9. Media truths
Economy/ as... as...
III Hydro dams
unit 4 - pharmacy
market leader - lekcja 8 - 2

4. make up


pretend something is true in order to deceive people
put cosmetics on
put cosmetics on/It takes me 10 minutes to make my face up.
wymyślać
zmyślić coś

midtest sem 4
success intermediate unit 5
UML Weekend Crash Course
kom książka 8,9,10
słowka 2 członowe

5. forge


forge check
forge consensus
forgery
new alliances were forged,
to forge a bond

workbook unit 2, test 8 i 9

6. compriseang 1 rok cz.1
Sedimentary rocks and travertines