słownik polski - angielski

język polski - English

stopień

po angielsku:

1. degree


[dɪˈgriː] digr*i
[noun] - a level or amount of something
przykład ze słówkiem
sygri
they should either get a medical degree or another M.E.

IELTS - slowka
Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
1000 słów EN-PL
1000 najpopularniejszych słówek

2. step


kroczyć
krok
macocha
ojczym
step

Części domu i pomieszczenia
BUILDINGS- BUDYNKI
Fiszki z książki - "The Idler Magazine, Volume III...
Fiszki z książki - "Under Lock and Key, Volume II ...
Fiszki z książki - "Willow Pollen" (Jeannette Augu...

3. stair


The stair looked dangerous.

Don't sell my house - part 2
Fiszki z książki - "The Norsk Nightingale Being th...
Fiszki z książki - "An Old Man's Prayer" (George M...
Fiszki z książki - "ABC of the Steel Square and it...
Fiszki z książki - "The Master of Stair" (Marjorie...

4. grade


What's the grade of these eggs?
grade papers, grade work
stopień"
third grade students
you need to improve your grades

Unit 5 English Plus 3
ANGIELSKI justyna zeszyt - fiszki part 1
unit cos tamKA
Dział 3 szkoła part 2
PI 1 unit 23

5. rank


To stop the growth of rank vegetation in his garden, Mark poured concrete on some flowerbeds.

Ostatni samuraj
Callan stage 10 lesson 149

6. extent


scope - another words
to some extent
to some... to a large...
to what extent
what is the extent of the damage?

Fast Track, 1-4
Living organisms
Growth and development