słownik angielski - polski

English - język polski

short

po polsku:

1. niskiMP- słownictwo maturalne.
Nowe słówka 02
Człowiek, dom
Starters A-Z Word List
01 Człowiek repetytorium maturalne Longman poziom ...

2. krótkiSanok 27.03.2013
na angielski
słówka podst. cz2
Callan adjective
Longman, dział człowiek, bank słów

3. krotkifun for starters (11_15)

4. krótkie włosy


Moi synowie zapuszczają włosy, bo nie chcą ich mieć krótkich.
Ty masz krótkie włosy.

Ang 1 (człowiek)
1. angielski-człowiek cz.1
cechy wyglądu

5. short


krótki zasięg
krótkookresowy, krótkoterminowy
something
szort
wartości dopuszczalne dla narażenia krótkookresowego


6. krótki niski1.06 Describing physical apperance