słownik polski - francuski

język polski - Français

rysować

po francusku:

1. dessiner


Ma niece aime beaucoup dessiner les animaux.
dessiner un papillon

Słówka z maili - francuski
rozdziały 2-4
Anne - l'art et le beau
sprawdzian v
1000 słów - cz. III