słownik polski - francuski

język polski - Français

ojciec

po francusku:

1. le père


C'est mon père.
Mon père s'apelle Adam.
Mon père travaille en tant que chauffeur de taxi.

III W kartkowka u pani nr 2
FrancuskiA1L4 Człowiek i rodzina
cwiczenia etre avoir aller faire nowe slowka
Osoby – Personnes
Francuski: rodzina

2. pèreFrancuski Marianki
super max 1 cz 3
STUDIA Anne D homonimy 1
Lekcja 2 słówka z 40str
C_1 La famille_1

3. le pere


C'est mon père.
Mon père s'apelle Adam.
Mon père travaille en tant que chauffeur de taxi.

ALL - Ostatnia prosta
Unite 4 saison1
słówka Julii

4. pereopanowane slowka