słownik angielsko - polski

English - język polski

noisy po polsku:

1. głośne głośne


Głośne radio u sąsiada działa mi na nerwy.

Polskie słowo "noisy" (głośne) występuje w zestawach:

Dom: przymiotniki i przysłówki - House: adjectives...
Florida woman shoots 'too loud' house guests - BBC...
stopniowanie przymiotnika i słówka
adjectives - przymiotniki Milena
Unit 3 książki B1/B2 (A place to live)

2. hałaśliwy


Większość ludzi w pokoju była cicho, ale było kilka hałaśliwych osób.
Kiedy samolot wreszcie wylądował w Londynie, znalazłem się na hałaśliwym i zatłoczonym lotnisku.
hałaśliwy tłum w pabie
Mój brat jest hałaśliwy.
Powinieneś unikać hałaśliwych miejsc, one powodują ból głowy.

Polskie słowo "noisy" (hałaśliwy) występuje w zestawach:

Moja pierwsza podróż zagraniczna (słownictwo A)
300 najważniejszych określeń po angielsku 275 - 300
Unit 2_Evolution plus 3
Bartek Wawer ma małego 2
SŁOWNICTWO 20 (STYCZEŃ 2013)

3. słabo wyciszonePolskie słowo "noisy" (słabo wyciszone) występuje w zestawach:

internal space

4. hałasujący5. głośny hałaśliwy