słownik angielsko - polski

English - język polski

need po polsku:

1. potrzeba potrzeba


zgodnie z waszymi potrzebami
Zażądał więcej pieniędzy niż potrzeba.
Ile dni zwykle potrzeba, by tam dojechać.
Powiedział, że potrzeba jest matką wynalazków.
To zbyt oczywiste, nie potrzeba dowodu.
Potrzeba nowej korony.
Potrzeba nam mniej słów, a więcej czynów.
Potrzeba rozwijać nasze produkty patrząc na nie z punktu widzenia użytkownika końcowego.
Potrzeba uzasadnić danymi i źródłami.
Żeby to zrobić, potrzeba będzie specjalnego narzędzia.
Potrzeba mi co najmniej 10 godzin, by przygotować się do egzaminu.
Żeby pilotować wielkie samoloty pasażerskie, potrzeba długich lat treningu i zdobywania doświadczenia.
By grać na skrzypcach, potrzeba dużo ćwiczeń.
Do nauki potrzeba wiele samozaparcia.
W tym doświadczeniu potrzeba absolutnej próżni.

Polskie słowo "need" (potrzeba) występuje w zestawach:

Lekcja wygenerowana z obrazka
angielski domowy słowniczek str. 12
SŁOWNICTWO 7 (PAŹDZIERNIK 2011)
SŁOWNICTWO 10 (STYCZEŃ 2012)
SŁOWNICTWO 20 (STYCZEŃ 2013)

2. potrzebować potrzebować


potrzebować pomocy
W przyszłym tygodniu nie powinieneś już potrzebować pomocy.

Polskie słowo "need" (potrzebować) występuje w zestawach:

English 19 wyjątki present continous
Czasowniki łączące się z formą -ing
Słówka kartkówka unit 5 gózd
100 najpopularniejszych czasowników
english quest 3 unit 3 part 2

3. wymagać wymagać


wymagać czegoś od kogoś lub czegoś
tego nie możesz od nikogo wymagać
Przestańcie wymagać od innych i zacznij od siebie.
Musi wymagać od Rosji chęci przestrzegania wymogów Międzynarodowej Organizacji Handlu.
Sytuacja zdawała się wymagać natychmiastowego działania.

Polskie słowo "need" (wymagać) występuje w zestawach:

5 Szkoła module 2
słowka z ing

4. trzeba


Tak, trzeba.
Burmistrz był zdania, że trzeba zbadać przyczyny spadku dochodów podatkowych.
Jeśli chcesz od razu o czymś zapomnieć, zanotuj sobie, że to trzeba pamiętać.
Trzeba mu oddać, że przy ograniczonych zasobach ludzkich i kapitałowych zrobił najwięcej jak mógł.
Pomyślałem sobie, że wszystkiego trzeba spróbować. Jednak stworzenie tego programu okazało się niełatwym zadaniem.
Nie zgadzam się z poglądem, że trzeba uczyć się łaciny, by lepiej rozumieć angielski.
By się porozumiewać, wcale nie trzeba mówić jak rodzimy użytkownik.
Jednakże inne sprawy chyba też trzeba wziąć pod uwagę.
Nie idzie mu najlepiej, jednak trzeba przyznać, że daje z siebie wszystko.
Jeżeli nie możemy pojechać do kraju, którego języka się uczymy, trzeba znaleźć bar w okolicy, gdzie przychodzą rodzimi użytkownicy tego języka i zacząć tam bywać.
Zwycięstwo jest ważne, ale gra fair jest ważniejsza. Trzeba zrozumieć, że nie samo zwycięstwo się liczy.
Trzeba było nie podlewać kwiatów. Kiedy tylko skończyłem, zaczęło padać.
Gdyby Bóg nie istniał, trzeba by go było wymyślić.
W ciągu najbliższych czterech lat trzeba zaoszczędzić 15 mld euro.
W takim wypadku trzeba wprowadzić ograniczenia polityki fiskalnej.

Polskie słowo "need" (trzeba) występuje w zestawach:

rozmowa kwalifikacyjna 2
rozmowa kwalifikacyjna 3