słownik polski - angielski

język polski - English

nakryć

po angielsku:

1. lay


laid
lej
leżeć
leżeć, kłaść się
leżeć/kłaść się

Odmiana czasowników nieregularnych 2

2. cover


Where's this book with the red cover
[ˈkʌvə] k*awe(r)
kawer
obudowa
zakrywać


3. clear


communicating in an easily understandable way
czysty
despejado/a
klir
oczywisty


4. set


umieszczać, kłaść, mocować
umieszczać, ustawiać
umieszczać/ustawiać/zachodzić (o słońcu)/osadzić/nastawić/wyznaczyć
with eyes set in a fixed glassy stare; his bearded face already has a set hollow look
zachodzić