słownik angielski - polski

English - język polski

make

po polsku:

1. robić


Faire

1000 najczęstszych czasowników
Słowniki ISEL part2
1000 słów PL-EN
moj angielski
Moja pierwsza lekcja

2. markaNew Matura Success 1-2
New Matura Success
Podróżowanie i turystyka
New Matura Success Intermediate Unit 2
New matura success Unit 2 Keep in touch

3. zarabiać


x

02 - Phrasal verbs - Cambridge Intermediate - M Mc...
02 - Phrasal verbs - Cambridge Intermediate - M Mc...
praca ingla skrót

4. dokonywać


dokonać zapłaty
pozwolić sobie na coś np. nie mogę sobie na to pozwolić

słówka na kolos

5. tworzyć


Stworzyłem przepis na nową sałatkę.
schuf
stworzyć strategię
stworzyć warunki, atmosferę
x

kultura angielski
Harry Potter

6. uzupełnić


Proszę uzupełnić!
Proszę, uzupełnij swoje zadanie domowe.
uzupełnić formularz


7. sprawić


Cios sprawił, że stracił przytomność.

Maja dodatkowy angielski kl. 4
lekcja 10.10
Angielski kartkówka

8. czynić


Hundreds of people were rendered homeless by the earthquake.
mieć coś do załatwienia służbowo w Warszawie
tan
tat
tun tat getan


9. fabrykować


policjanci sfabrykowali zarzuty


10. wyprodukowaćpolsku po polsku irregular verbs

11. produkować


passé
produkcja, produkt, wynik, wytwarzać, produkować,
produkować, produkcja
produkuje prąd
zakład produkcyjny

Moja pierwsza lekcja
e-1000 podstawa 4

12. wytwarzać


Mój ojciec pracuje w firmie, która produkuje ubrania.
Tylko dwie lokalne firmy wytwarzają ten rodzaj rur jaki potrzebujemy.

GOOD CITIZENS

13. make


made
mejk
produkować, robić
robić
water


14. wprowadzać


Wprowadzimy zniżkę, by zadowolić naszych klientów.
Wprowadź dane do tego formularza online
chciałbym wprowadzić następujący temat
wprowadzamy wprowadzaliśmy będziemy wprowadzać
wprowadzić nowy produkt na rynek


15. zmuszać


Zasada: "u" - inne
Zmusić do zrobienia czegoś...
Zmusił mnie do podpisania dokumentów.
sytuacja zmusza do działania
zwang


16. nawiązywać


Kiedy zrobisz obiad?


17. uzależnić
18. wykonywać


Program MacIntosha wykonuje analizę szeregów czasowych.
jaki wykonuje pani zawód?
wykonać telefon
wykonywać zawód
wykonywać zobowiązania wynikające z umowy; wykonywać operację

Odmiana czasowników nieregularnych 2

19. poczynić
make w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

guess
fail
trip