słownik polsko - francuski

język polski - Français

leżeć po francusku:

1. être couché être couché


être couché sur la plage

Francuskie słowo "leżeć" (être couché) występuje w zestawach:

CIAŁO: wyrażenia I

2. être allongé3. gésirFrancuskie słowo "leżeć" (gésir) występuje w zestawach:

Le Parfum ch. 1, 3, 5

4. lying