słownik polski - francuski

język polski - Français

kopać

po francusku:

1. donner un coup de piedfizjoterapia/ruch, gesty,itp/

2. creuser


La taupe creuse un tunnel.
creuser un trou

500 najważniejszych czasowników po francusku 226 -...