słownik polski - francuski

język polski - Français

każdy

po francusku:

1. chaque


Cet auteur publie un nouveau livre chaque année.
Chaque maison a un toit.

pierwsze 500
la lecon premiere
1000 słów - cz. I
Les Crumpets
do sprawdzianu

2. chacun


Normalement, vous avez droit à 15 kilos chacun.

kurs na Uottawa
ESKK lekcja 16
La vie de famille

każdy w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

zawsze
rzadko
prawie
nigdy