słownik polski - angielski

język polski - English

humorzasty kapryśny

po angielsku:


chwilowo dla danego hasła nie mamy pewnego tłumaczenia