słownik angielsko - polski

English - język polski

demand po polsku:

1. popyt popyt


Popyt na ropę wzrósł ostatnio o 0,5%.
Cena odzwierciedla popyt.

Polskie słowo "demand" (popyt) występuje w zestawach:

Business English Handbook Advanced - Glossary #2
Unit 12 Państwo i społeczeństwo, wybrane słówka
Unit 26 - Enterprise (do doprecyzowania)
XII Państwo i społeczeństwo 4 The economy
Państwo i Społeczeństwo - The Economy

2. żądanie


Wyślemy informacje na żądanie złożone na piśmie.
Na żądanie można otrzymać kopie faktury.
Pracodawca wydaje świadectwo pracy bezzwłocznie na żądanie pracownika.
Jego żądanie było uzasadnione, ale nie dostał żadnych pieniędzy.
to jest moje osobiste żądanie do ciebie
HTTP żądanie
przystanek na żądanie
Odrzucam jego żądanie.
Nasze żądanie podwyżki płac zostało odrzucone.

Polskie słowo "demand" (żądanie) występuje w zestawach:

1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 250...
lekcja 4 (lifestyle and clothes)
Słówka ang UNIT 6 cz. 2
How to master your time
Paweł 21st July 2015

3. zapotrzebowanie


zapotrzebowanie na usługi
moje zapotrzebowanie na słońce zostało zaspokojone.

Polskie słowo "demand" (zapotrzebowanie) występuje w zestawach:

Reading - Blowing in the wind
29. język angielski poziom 2 STANAG czytanie i słu...
Earth is Dearer than Gold
gmail.od. 03.03-10.03.2015
unit 11 spoleczenstwo panstwo

4. żądać


żądać czegoś
Ludzie powinni żądać wolności i spokoju od ich rządu.

Polskie słowo "demand" (żądać) występuje w zestawach:

Verbs + Infinitive czas+to+czas
technical English 14
Moja pierwsza lekcja
zestaw nr 14 (31)
Moja pierwsza lekcja

5. wymagać


wymagać czegoś od kogoś lub czegoś
tego nie możesz od nikogo wymagać
Przestańcie wymagać od innych i zacznij od siebie.
Musi wymagać od Rosji chęci przestrzegania wymogów Międzynarodowej Organizacji Handlu.
Sytuacja zdawała się wymagać natychmiastowego działania.

Polskie słowo "demand" (wymagać) występuje w zestawach:

Użycie To-infinitive --> zawsze po tych czasownika...
Moja pierwsza lekcja
Angielski zawodowy
angielski zawodowy
Unit 15 Part 1

6. wymaganiePolskie słowo "demand" (wymaganie) występuje w zestawach:

The only way is forward
Kartkówka 3 - Soil
Słówka do Uli

7. zażądać


Proszę zażądać nowej wersji oprogramowania.

Polskie słowo "demand" (zażądać) występuje w zestawach:

Reporting verbs
szkudix m3 1/2
Moja pierwsza lekcja

8. domagać się


Chcemy domagać się odszkodowania.
Powinieneś domagać się tego, co twoje.

Polskie słowo "demand" (domagać się) występuje w zestawach:

zakupy i uslugi
special introducy verbs
Dj Antoine's biography

9. domagaćPolskie słowo "demand" (domagać) występuje w zestawach:

Gazeta.pl - Polska i świat - wiadomości | informac...
language knowledge 4