słownik angielsko - polski

English - język polski

degree po polsku:

1. stopień naukowy stopień naukowy


stopień naukowy w dziedzinie medycyny. Dyplom uniwersytecki

Polskie słowo "degree" (stopień naukowy) występuje w zestawach:

Klasa 1 Gim Unit 1 Słówka Zeszyt - lekcja s10-11 (...
Kamile 15th March 2017 (45 min) #7
egzamin gimnazjalny vocabulary 3
New Horizons, Unit 7 Słówka 1/3
Longman rozszerzony, 3. Szkoła (At University, Pro...

2. stopień stopień


uwaga, stopień!

Polskie słowo "degree" (stopień) występuje w zestawach:

1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 650...
MAP TYPES AND MAP DESIGN
Problemy środowiska naturalnego
Ice action (słowniczek+ćwiczenia)
Speakout p. 16, 17

3. dyplom dyplom


W ubiegłym roku uzyskałem dyplom na Wydziale Prawa.
Mam dyplom magistra prawa.
Uniwersytet przyznaje dyplomy wyższego wykształcenia.
Mam dyplom z
Otrzymałem dyplom inżyniera rok temu.
(Za kilka lat damy mu dyplom.)
François otrzymał dyplom po dziesięciu latach badań.

Polskie słowo "degree" (dyplom) występuje w zestawach:

Szkoła i Edukacja - School and Education
Rozdział 3B - wygląd
PRZEDMIOTY SZKOLNE03
ang zawodowy
angielski slowka

4. tytuł naukowy tytuł naukowyPolskie słowo "degree" (tytuł naukowy) występuje w zestawach:

adjectives to describe work
UNIT 5 Vocebulary plus
Getway Plus Unit 5
UNIT 5 - SŁÓWKA
gateway unit 5

5. dyplom uczelni dyplom uczelniPolskie słowo "degree" (dyplom uczelni) występuje w zestawach:

Matura Masters kl II unit 8 słówka cz I
Matura Masters Intermediate unit 8
Matura Masters Unit 8 Part 1
Matura Masters, Intermediate, unit 8
angielski unit 8 słówka

6. dyplom ukończenia studiówPolskie słowo "degree" (dyplom ukończenia studiów) występuje w zestawach:

on screen B2+ 1a
ANGIELSKI - LEKCJA 24
1,1a, 1b, 1c

7. tytuł


Tego tytułu nie mamy.
Jaki jest tytuł książki?
pod tytułem
Jaki jest tytuł tej sztuki?
strona tytułowa
nie pamiętam tytułu tej książki
Zdobył tytuł mistrza świata
Czy pamiętasz tytuł tamtego filmu?
Krew na piasku to tytuł noweli Blasco Ibáñeza.
Pięściarz musiał stracić wagę przez walką o tytuł.
Tytuł tej powieści jest zaczerpnięty z Biblii.
Hymn Szkocji nosi tytuł „Kwiat Szkocji”.

Polskie słowo "degree" (tytuł) występuje w zestawach:

Vocabulary Bank - School

8. Sierpień


Już sierpień i nasze wakacje dobiegają końca.
Wiele najlepszych restauracji w mieście zamyka się na cały sierpień.