słownik angielski - polski

English - język polski

decline

po polsku:

1. odmówić


Poprosiła go, żeby wyszedł, ale odmówił.
Strażnik odmówił im wejścia do budynku
Zasada: "ó" na "o", "e", "a" (odmawiać)
np. odmówić pomocy komuś
odmawiać wykonania rozkazu

sprawdzian pół roczny
wordlist 5-6
New Headway Intermediate Unit 3
himalaje - ang
New Matura Solution pre-intermediate unit 6

2. spadek


spadek cen akcji
spadek sprzedaży
spadek temperatury
zmniejszać / Pod koniec miesiąca nastąpił spadek motywacji.
zmniejszać Pod koniec miesiąca nastąpił spadek motywacji.

business english
Test listopad 2017
Upper Intermediate
Reading - DUNIN - WSNJO 15, 16, 38, 52
UNIT 4 życie rodzinne

3. spadać


x

economic activity
Moduł 7 Życie Rodzinne i Towarzyskie
SPRAWDZIAN I ANG
civilisations& science eng/pl
J. angielski 30.03.2014

4. odmawiać


nie odmówił pomocy starszej pani.
nie zgodzić się. Odrzucać
odmówić prośby
to say you will not do something that someone has asked you to do
Łukasz zaprosił mnie na przyjęcie, ale odmówiłem, bo miałem dużo pracy.

Uchwycone w sieci
Słówka 23-29.04
bezokolicznik 2
piczka to minia
Cultures and customs

5. zmniejszyć się


Jej temperatura zmniejszyła się.
zmniejszył się zmniejszy się

Global issues
Moja pierwsza lekcja
test tekst 1
PROGNOZY SPRZEDAŻY
prognozy sprzedaży

6. zanikać


Atrament zanikł i teraz jest ledwo widoczny.
Napisy z tuszu zaniknęły i teraz są ledwie widoczne
The ink writing has faded away and now it is barely visible.

Słówka tech. Maszyny
Direct Method For English Book 4 unit 24, 23, 22
Marian 22 + communication
UNIT 22 szymik

7. maleć


cena

02 - Phrasal verbs - Cambridge Intermediate - M Mc...
02 - Phrasal verbs - Cambridge Intermediate - M Mc...
57 - Broken marriages słówka

8. odrzucać


odzucić
przykro mi, ale odrzuciliśmy wniosek.
rechazar, excluir
to refuse to accept that something might be true
to refuse to listen to someone, or to accept that something might be true or important

Angielski P&G
sprawdzian 2
czasowniki sredni poziom

9. zanikMoja pierwsza lekcja
Lesson 2A słówka
natural sciences

10. obniżyć


Jeleń pochylił głowę żeby napić się ze stawu.
Jeleń pochylił głowę, żeby napić się ze stawu.

Business Magazine I

11. rozpad
decline w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

affect
enhance
acquire
survey