słownik angielsko - polski

English - język polski

contribute po polsku:

1. przyczynić się doPolskie słowo "contribute" (przyczynić się do) występuje w zestawach:

Angielski - Świat przyrody - repetytorium
Macmillan unit 13 repetytorium Świat przyrody pods...
świat przyrody Cz.2
Homelessness, campaign 10
Moja lekcja 7

2. przyczyniać sięPolskie słowo "contribute" (przyczyniać się) występuje w zestawach:

What's your identity PI1 1/1
Moja pierwsza lekcja
City life (dział 3)
rozmowa o pracę
moje słówka dnia

3. wnosić


Do uchwały specjalnej wnoszonej pod obrady walnego zgromadzenia można wnosić poprawki w drodze uchwały zwykłej.

Polskie słowo "contribute" (wnosić) występuje w zestawach:

2015.08 TM From Free to Fee
102 Angielski Łork for free

4. przyczynić się do czegośPolskie słowo "contribute" (przyczynić się do czegoś) występuje w zestawach:

matura masters intermediate unit 4
Earth is Dearer than Gold
Unit 4 Zakupy i usługi
angielski - unit 4
New matura... słownictwo

5. wnieść wkładPolskie słowo "contribute" (wnieść wkład) występuje w zestawach:

Venture capital - podręcznik
The story so far...

6. wnosić swój wkładPolskie słowo "contribute" (wnosić swój wkład) występuje w zestawach:

KLASA 2 UNIT 6

7. przyczyniać8. wkład


Jaki jest twój wkład w tę pracę?
Twój wkład w rozwój projektu jest nieoceniony.
oprocentowanie wkładu
ogromny wkład do społeczeństwa
Rodzice powinni mieć jakiś wkład w to, co robią ich dzieci w szkole.
Każdy wkład na cele charytatywne pomoże tym, którze mają w życiu mniej szczęścia niż ty.
wnieść wkład, przyczynić się
unikalny wkład w coś

Polskie słowo "contribute" (wkład) występuje w zestawach:

Market Leader p. 74-77
economic activity

9. wnieśćPolskie słowo "contribute" (wnieść) występuje w zestawach:

Moja pierwsza lekcja

10. mieć wpływ na cośPolskie słowo "contribute" (mieć wpływ na coś) występuje w zestawach:

unit 5 voices4
PRACA KLASOWE