słownik angielski - polski

English - język polski

contain

po polsku:

1. zawierać


woda mineralna zawiera dwutlenek węgla
zawiera substancje
zawierać umowę
zawierać, pomieścić, powstrzymać, objąć, hamować,
łącznie z, w tym

Moja pierwsza lekcja
Moja pierwsza lekcja
nauka i technika
Moja pierwsza lekcja
Popularne slowka (C)

2. zawiera


puszki kawy, które kiedyś zawierały pełny funt kawy
syfon jest zawarty w cenie

żywienie angielski
żywienie matura

3. zawierają
4. powstrzymać


Ocieplenia klimatycznego nie na się tym powstrzymać.
The police held the demonstrators back
to stop someone doing sth
to stop, to prevent
łodyga

kolokwium z angola
forest fires

contain w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku