słownik polski - francuski

język polski - Français

chronić

po francusku:

1. protéger


Il protège cet parking.
Les médecins conseillent de protéger la peau contre les rayons du soleil.

Słówka z maili - francuski
1000 słów - cz. VIII.
ekologia po francusku
FRANCUSKI CZASOWNIKI CZ.2
module 8 u pani

2. préserverfrancuskie słówka i wyrażenia podstawowe 1-5
L'écologie - vocabulaire Anne

chronić w innych słownikach

po angielsku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

środowisko