słownik angielski - polski

English - język polski

certain

po polsku:

1. pewien


Nie jestem pewny.
Ta zmiana jest pewna
having no doubts that something is true
pewien dodatkowy warunek
w pewnym stopniu

słówka kwiecień
2a 2b aaaaaahahahah
zajęcia nr 1
new matura success pre-intermediate, unit 8
nieskończona oraca domowa

2. pewny


siebie
to jest pewne, że coś tam coś tam
to na pewno
upewnić się, że...
zapewnić

Słówka ze szkoły
slownictwo rozne
What Can the Bibel teach us
od 33 strony
kol. 2 str 119

3. niektóre


Niektóre kina mają automaty w których można otrzymać bilety
Przy niektórych kinach są automaty w których można otrzymać bilety

Fizyka (angielska Wikipedia)

4. określony


Te rośliny żyją tylko w określonym środowisku.
może być określona do zasilania kuchenki elektrycznej w kuchni

Rich and poor

5. konkretnySłowka angielski do FCE

6. ustalonaRozdział 2 11-22
słówka z 3 stron

7. pewny pewien
8. zdefiniowany poniżej
certain w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

neck