słownik angielski - polski

English - język polski

big

po polsku:

1. duże


To miasto jest takie duże.

Starters A-Z Word List
Słówka kl 2 pierwsze półrocze
Człowiek i ubrania
WELCOME UNIT IV-VI
2000 słówek - litera "b"

2. big


[bɪg] big
byg
duży
zarozumiała
zarozumiały


3. wielki


Rosja to wielki kraj
Ty jesteś wielki Panie!
Wielkie otwarcie jest planowane na grudzień.
Wieża Eiffla jest olbrzymia!
powiększyć

pszećwieństw. angielski