słownik angielski - polski

English - język polski

among

po polsku:

1. między


To sprawa tylko między mną a tobą.
Zazwyczaj czuję się poddenerwowana w otoczeniu nieznajomych.
między 8 a 9 (godziną)
między mną a tobą
pod liśćmi

Nowe słówka 02
Moja pierwsza lekcja
PL LA fiszki 3
Słówka z pracy
Nowe słówka 04

2. śródsłówka kwiecień
Słowniki ISEL part1
1-8 repetytorium
Ważne, różne słówka do matury
słówka podst. cz2

3. pośród


Pośród moich ładnych zabawek.
pośród nich

ramtamtam ang
Callan ważne zwroty
twój angielski podstawa 2/4
Moja pierwsza lekcja
OGÓLNE (rozmowy, youtube)

4. pomiędzy


między mną a tobą
między mną, ą ścianą
pokojami
Łóżko jest pomiędzy stołem a lampą
łączy się z DATIVEM (gdy odpowiada na pytanie: GDZIE?) lub AKKUSATIVEM (gdy odpowiada na pytanie DOKĄD?)

CHOROBA I NIE TYKO
Do kartkówki, ang. roz. 1, słówka
The world around us
sport/ kultura
dodatkowy angielkski1

5. między wśródMy first lesson

6. pomiędzy wielomaDodatkowy Angielski