słownik angielsko - polski

English - język polski

abroad po polsku:

1. za granicą


Susan spędziła rok za granicą.
Suzan spędziła rok za granicą. Wyjechała za granicę
On mieszka za granicą.
Jestem za granicą
Studiuję za granicą.
Byłeś za granicą
Lubimy spędzać wakacje za granicą.
Wielu ludzi wierzy, że za granicą czeka na nich nowe życie.
Przebywam za granicą.
↳ Dlatego, że robisz interesy za granicą z wieloma korporacjami.

Polskie słowo "abroad" (za granicą) występuje w zestawach:

matura prime time preintermediate unit 4
Voices 2 Unit 8 Słówka Polski-Angielski
Moja pierwsza podróż zagraniczna (słownictwo A)
Unit 2 - Vocabulary - Part I
Komponent, egzamin B2, biznes cz.2

2. za granica


Susan spędziła rok za granicą.
Suzan spędziła rok za granicą. Wyjechała za granicę
On mieszka za granicą.
Jestem za granicą
Studiuję za granicą.
Byłeś za granicą
Lubimy spędzać wakacje za granicą.
Wielu ludzi wierzy, że za granicą czeka na nich nowe życie.
Przebywam za granicą.
↳ Dlatego, że robisz interesy za granicą z wieloma korporacjami.

Polskie słowo "abroad" (za granica) występuje w zestawach:

Angielski 1/2/3 unit słówka podręcznik
PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA
Moja pierwsza lekcja
podrózwoanie i turtystja
My first lesson

3. zagranicaPolskie słowo "abroad" (zagranica) występuje w zestawach:

Hatchiko 05.10.2018
skonczyc na czas
Moja pierwsza lekcja
business English