słownik polski - angielski

język polski - English

Wysoki

po angielsku:

1. Tall


Thomas is taller than me.
[tɔːl] tol
how tall are you?
she's six feet tall
tol

1000 niezbędnych słów po angielsku
My Little Chaos
Team up 3 welcome
team up 2 unit1
Angielski określenia

2. high


głośne, znane
low voltage

COMMON ADJECTIVES